Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele W tym roku blisko 7 tys. nauczycieli trafi na bruk

W tym roku blisko 7 tys. nauczycieli trafi na bruk

0
W tym roku blisko 7 tys. nauczycieli trafi na bruk

Skala zwolnień w szkołach w roku 2013 będzie podobna do roku ubiegłego i według danych Systemu Informacji Oświatowej wyniesie ok. 7 tys. nauczycieli. Stanowi to 1,2% ogólnej liczby pracujących nauczycieli. Więcej zwolnień nastąpi w szkołach miejskich – ponad 5 tys., na wsi pracę straci około 2 tys. nauczycieli.

 

Informacje na temat zwolnień nauczycieli i innych pracowników oświaty zostały przedstawione przez podsekretarza stanu Przemysława Krzyżanowskiego podczas posiedzenia Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwołanego na wniosek grupy posłów z Klubów: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej.

Występująca w imieniu wnioskodawców poseł Marzena Machałek (PiS) stwierdziła m.in., że według szacunków związków zawodowych ok. 10 tys. nauczycieli może stracić pracę. Wśród przyczyn zwolnień poseł wymieniła masową likwidację szkół, wywołaną z kolei złą sytuacją finansową samorządów, wdrażanie nowej podstawy programowej, która ograniczyła kształcenie przedmiotowe i stworzyła potrzebę zwolnień nauczycieli przedmiotów. Wskazała również na coraz bardziej powszechne zjawisko zatrudniania nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Minister Krzyżanowski zapowiedział, że resort edukacji przygotowuje programy osłonowe dla nauczycieli ze środków funduszu pracy oraz programów aktywizacji zawodowej ze środków unijnych. 

W dyskusji, w której poza posłami uczestniczyli także przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, podniesiono kwestie konieczności wyliczenia przez ministerstwo, jaka cześć zwolnień to efekt niżu demograficznego, a jaka jest skutkiem reform. Posłowie zaapelowali o właściwe zagospodarowanie zwalnianych nauczycieli. Zwrócili także uwagę na niepokojący proces wzrostu liczby nauczycieli niepełnozatrudnionych – obecnie ok. 30%. Do MEN skierowane zostało pytanie o rodzaj i termin podjęcia działań ograniczających skalę zwolnień i ich skutki.

Komisje postanowiły, że ministerstwo w ciągu miesiąca przygotuje dla posłów pisemną informację na temat zwolnień nauczycieli wraz z odpowiedziami na pytania zawarte we wniosku grupy posłów oraz zadane w toku posiedzenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl,
oprac. B. Opar