Strona główna ZUS Emerytury i renty Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

0
Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku

Zgodnie z prognozami ekonomistów tegoroczna inflacja może być jeszcze niższa niż w ubiegłym roku, a to z kolei oznacza, że waloryzacja świadczeń w 2015 r. może przynieść „groszowe podwyżki”.

 

Zgodnie z rozp. Rady Ministrów z 11 lipca 2014 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 938), które weszło w życie 17 lipca br., nowy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent został ustalony na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to minimalny wzrost, jaki dopuszczają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

W tym roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych była wyjątkowo niska – emerytury i renty wzrosły zaledwie o 1,6% (mimo wcześniejszych prognoz na poziomie 2,14%). Emeryci pobierający minimalne świadczenie otrzymali tylko 13 zł podwyżki. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku ta sytuacja się powtórzy. Najgorsze prognozy analityków wskazują, że wskaźnik waloryzacji może wynieść zaledwie 0,8 proc., czyli o połowę mniej niż w tym roku.

Rządowe prognozy są bardziej optymistyczne od szacunków ekonomistów. Projektodawcy wyliczają, że przy wzroście średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2014 r. na poziomie 101,5% i prognozie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. wynoszącej 2,6% (20% realnego wzrostu wynagrodzeń w 2014 r. – 0,52%) – prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2015 r. ukształtuje się na poziomie 102,02%.

Łączny koszt waloryzacji przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 3,48 mld zł w skali 10 miesięcy 2015 r. Projektodawca podkreśla, że każde zwiększenie wskaźnika waloryzacji o 0,1 pkt procentowego to dodatkowy skutek finansowy (wzrost wydatków) w skali 10 miesięcy 2015 r. w kwocie ok. 172 mln zł.

B. Opar, Źródło: www.rcl.gov.pl