Warunki przeprowadzania egzaminu zawodowego – nowe rozporządzenie

290

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie MEN z dn. 27.04.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.r.o. – Tytuł III. Opieka i kuratela – Dział. II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie (art. 175-177)
Następny artykułRodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych