Strona główna Porady ekspertów Odpowiedzi ekspertów oświatowych Wczasy pod gruszą dla pracującego emeryta

Wczasy pod gruszą dla pracującego emeryta

0
Wczasy pod gruszą dla pracującego emeryta

Czy nauczyciel, który rozwiązał umowę z dniem 31.12.2013 r. z powodu przejścia na emeryturę i ma zawieszoną emeryturę na swój wniosek złożony do ZUS w dniu 08.04.2014 r. z powodu osiąganych dochodów,gdyż pracuje w innej placówce na pełny etat ma prawo do świadczeń socjalnych „wczasy pod gruszą” na takich samych zasadach jak emeryci w naszej placówce?

 

Prawo do świadczeń socjalnych, w tym dopłat do różnych form wypoczynku, przysługuje osobom uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Z 1994 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.), a więc pracownikom i ich rodzinom oraz byłym pracownikom – emerytom i rencistom i ich rodzinom. W związku z powyższym, nauczyciel-emeryt może ubiegać się o dofinansowanie do wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funkcjonującego w szkole, z której odszedł na świadczenie emerytalne. Jednakże zasady przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym przypadku dopłaty do wypoczynku, finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, określanej potocznie jako wczasy „pod gruszą”, powinien określać regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący u danego pracodawcy. Uważam, że nauczyciel-emeryt, o którym mowa w pytaniu ma prawo do świadczeń socjalnych „wczasy pod gruszą” na takich samych zasadach jak pozostali emeryci tej placówki, z której odszedł na świadczenie emerytalne. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż w innym miejscu podjął pracę jako nauczyciel-emeryt.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy