Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym

Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym

0
Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku rolnym

W dniu 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm., która uniezależnia wysokość podatku rolnego od wahań rynkowych. Dzięki temu wysokość podatku ma być bardziej przewidywalna dla rolników.

 

Nowelizacja zmienia metodę obliczania podatku. Dotychczas podstawą obliczania wysokości podatku rolnego była średnia cena skupu żyta i wielkość gruntów objętych podatkiem. W przypadku gruntów, na których są gospodarstwa rolne, podatek wynosił równowartość ceny 2,5 kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego. W przypadku innych gruntów – równowartość ceny 5 kwintali żyta. Natomiast średnią cenę skupu żyta obliczało się na podstawie danych z pierwszych 3 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Nowelizacja przewiduje wydłużenie tego okresu do 11 kwartałów, na które będą się składać 3 pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy oraz 8 kwartałów bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy.

Na zmianach oprócz rolników mają skorzystać gminy, którym łatwiej będzie planować przychody z tytułu tego podatku.  

Podatek za rok 2013 będzie obliczany na „starych” zasadach.

Źródło: www.sejm.gov.pl