Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia pielęgniarek i położnych

Weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia pielęgniarek i położnych

0
Weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia pielęgniarek i położnych

Z dniem 11 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1136). Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne będą mogły udzielać samodzielnie niektórych świadczeń diagnostycznych i laboratoryjnych.

 

Ustawa wprowadza zmiany do następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarki i położne, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku  pielęgniarstwo i położnictwo oraz te, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, otrzymają nowe uprawnienia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego. Osoby te będą mogły samodzielnie ordynować leki, z wyjątkiem tych zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. Będą także uprawnione do ordynowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych. Mają mieć także prawo do wystawiania na nie zleceń lub recept.

Z kolei pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą mogły, po ukończeniu specjalistycznego kursu, na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jako kontynuację leczenia. Mają być także uprawnione do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne, z wyjątkiem tych, które są związane z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie związane z chorobą przewlekłą możliwe będzie wystawianie recept przez pielęgniarki i położne bez tzw. osobistego kontaktu z pacjentem. Ponadto receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta lub inną osobę.

Recepty na leki zawierające określone substancje czynne oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby medyczne oraz skierowania na określone badania diagnostyczne będą mogły być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. Okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 stycznia 2016r. ma być przeznaczony na realizację odpowiednich kursów specjalistycznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl