Strona główna Porady ekspertów Prawo pracy Wiele umów o dzieło a obowiązki informacyjne płatnika

Wiele umów o dzieło a obowiązki informacyjne płatnika

0
Wiele umów o dzieło a obowiązki informacyjne płatnika

Zamawiam usługi dotyczące wykonania rękodzieła na podstawie umów o dzieło z kilkoma osobami. Czy mogę wysłać do ZUS formularz RUD za wiele osób, z którymi zawarłam umowę o dzieło?

Od początku roku 2021 na płatników składek nałożony został obowiązek informowania ZUS o zawartych umowach o dzieło. W związku z tym płatnik składek przekazuje do ZUS formularz RUD.
Formularz RUD można przekazać do ZUS na dwa sposoby. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz papierowo. Formularz do przekazania papierowo znajduje się na stronie www.zus.pl. Jest to formularz do wypełnienia i wydruku.
W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy należy wypełnić odrębny formularz RUD.

W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku można przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu można wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Adam Dybowski