Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Wskaźnik Dobrobytu – lipiec 2013

Wskaźnik Dobrobytu – lipiec 2013

0
Wskaźnik Dobrobytu – lipiec 2013

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu br. wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca.

 

Tym samym od lutego br. kontynuowana jest bardzo powolna poprawa ekonomicznej sytuacji Polaków.
Do poprawy wskaźnika przyczyniła się przede wszystkim stabilizacja a nawet niewielki wzrost liczby zatrudnionych. Przy czym blisko 60% nowo powstałych miejsc pracy ma charakter sezonowy, pozostałe 40% przyrostu zatrudnienia to efekt trwalszy, związany ze stabilizacją sytuacji w gospodarce.
Nieco mniejszy wpływ na poprawę wskaźnika miała sytuacja po stronie wynagrodzeń. Od stycznia br. wynagrodzenia (po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych) w zasadzie nie rosły. Niewielki ich wzrost w skali roku w ujęciu realnym, odnotowany w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób , nie przekroczył 1%. Przedsiębiorstwa mniejsze mają na ogół niższą skłonność i możliwości podnoszenia płac. W konsekwencji średnie dochody gospodarstw domowych pomimo niższej inflacji nie wzrosły w ciągu ostatniego roku.

źródło: BIEC