Strona główna ZUS Emerytury i renty Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2014 r.

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2014 r.

0
Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2014 r.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dn. 10.09.2014 r. (M.P. z 2014 r. poz.  826), wyniósł 100,00%.

Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego podlegają waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne (w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego).

B. Opar