Strona główna ZUS Emerytury i renty Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2013 r.

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2013 r.

0
Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za III kw. 2013 r.

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2013 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dn. 10.12.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 1020), wyniósł 100,00%.

Zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440) składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego podlegają waloryzacji. Polega ona na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest równy wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne (w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego).

B. Opar