Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie Wstępne wyniki matury 2013

Wstępne wyniki matury 2013

0
Wstępne wyniki matury 2013

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne informacje o wynikach tegorocznych matur. Co piąty maturzysta oblał egzamin dojrzałości.

 

Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło 326 602 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci – 314 485 osób – stanowili 96% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych (12 117 osób).

Do egzaminu w maju przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

W poniższej tabeli przedstawiono zdawalność egzaminu z wyszczególnieniem osób, które zdały i nie zdały egzaminu oraz tych absolwentów, którzy mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, w tym:

314 485

100%

osób, które zdały egzamin

255 057

81%

osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br.

40 351

13%

osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu

19 077

6%

Jak wynika z tabeli, aż 19% maturzystów nie zdało majowego egzaminu. Z tej grupy 13% ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. W br. egzamin pisemny będzie można powtórzyć 27 sierpnia 2013 r., natomiast ustne egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 26–30 sierpnia.

Przypominamy, że w podanych terminach zdawać mogą ci, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej. Prawo to nie przysługuje osobom, którym w części ustnej lub pisemnej unieważniono egzamin z przedmiotu obowiązkowego, np. z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

Kolejna tabela przedstawia liczbę maturzystów przystępujących do egzaminu oraz zdawalność egzaminu w poszczególnych typach szkół. 

Typ szkoły

Liczba zdających

Liczba osób, które zdały egzamin

Zdawalność

licea ogólnokształcące

200 298

179 431

90% 

licea profilowane

6785 

4072

60% 

technika

98 267 

69 379

71% 

licea uzupełniające

7078

1711

24% 

technika uzupełniające

2057 

464 

23%

 

Jak co roku, najlepiej wypadli uczniowie liceów ogólnokształcących, znacznie gorzej absolwenci liceów i techników uzupełniających.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 13 września 2013 r.

Źródło: www.cke.edu.pl,
oprac.: B. Opar