Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Wybór oddziału NFZ przez osoby zamieszkujące za granicą – zmiany od 1.05.2015 r.

Wybór oddziału NFZ przez osoby zamieszkujące za granicą – zmiany od 1.05.2015 r.

0
Wybór oddziału NFZ przez osoby zamieszkujące za granicą – zmiany od 1.05.2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina na swojej stronie internetowej o konieczności wyboru oddziału NFZ przez osoby zamieszkujące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i pobierające uposażenie.

 

Fundusz informuje, że od 1 maja 2015 r. osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze, które zamieszkują poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinny dokonać wyboru oddziału wojewódzkiego NFZ.

Wybór dogodnego dla pacjenta oddziału wojewódzkiego Funduszu na terenie RP powinien zostać przeprowadzony przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby posiadające już zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego powinny dokonać wyboru dogodnego dla siebie oddziału wojewódzkiego NFZ we właściwej jednostce organizacyjnej ZUS.

Źródło: www.nfz.gov.pl