Strona główna Porady ekspertów Prawo podatkowe Wydatki na nagrodę dla kontrahenta można zaliczyć do kosztów

Wydatki na nagrodę dla kontrahenta można zaliczyć do kosztów

0
Wydatki na nagrodę dla kontrahenta można zaliczyć do kosztów

Dla kontrahenta, który uzyska najwyższy pułap zakupu naszych produktów firma przekazuje nagrodę w postaci wycieczki. Czy mamy prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na wycieczkę?

Nie ma przeszkód, aby wskazane wydatki zaliczyć do kosztów.
Na gruncie prawa podatkowego, zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości.
Reasumując określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli:
• został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
• nie znajduje się na liście stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych,
• został prawidłowo udokumentowany.

W mojej opinii w opisanej sytuacji wskazane w pytaniu wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ przekazanie wycieczki przekłada się pośrednio na wzrost przychodów. Kontrahenci mają bowiem „motywację” aby dokonywać znacznych zakupów.
Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z 25 czerwca 2013 r., nr IPPB5/423-336/13-2/JO, w którym możemy przeczytać:
„(…) wydatki w postaci wycieczki oraz bonusu, przekazane przez Dystrybutora na rzecz sklepu, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z powołanym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy (…)”.

Rafał Styczyński
prawnik, doradca podatkowy, ekspert w zakresie prawa pracy
właściciel kancelarii doradztwa podatkowego (www.stytax.pl), autor licznych publikacji