Wymagania zdrowotne oraz badania lekarskie dotyczące osób ubiegających się o świadectwo maszynisty

419

Dnia 03.04.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wydał nowe rozp. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz.U. poz. 522), które zastępuje dotychczasowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.03.2011 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 349).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułk.p.w. – Dział I. Zasady ogólne (art. 1-8)
Następny artykułZUS podał informację o kosztach reformy emerytalnej