Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wynagradzanie pracowników samorządowych – jednolity tekst rozporządzenia

Wynagradzanie pracowników samorządowych – jednolity tekst rozporządzenia

0
Wynagradzanie pracowników samorządowych – jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z dnia 10.09.2013 r. pod pozycją 1050 opublikowano obwieszczenie Prezesa RM z dn. 14.08.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w załączniku do którego zawarty został urzędowo ujednolicony tekst rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

W jednolitym tekście rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. uwzględniono zmiany wprowadzone następującymi aktami nowelizującymi:

  • rozp. RM z dn. 16.12.2009 r. (Dz.U. Nr 220, poz. 1721),
  • rozp. RM z dn. 22.06.2011 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 858),
  • rozp. RM z dn. 08.02.2012 r. (Dz.U. poz. 190).

W urzędowo ujednoliconym tekście rozp. RM z dn. 18.03.2009 r. pominięto przepisy wymienionych powyżej rozp. zmieniających, które określają terminy wejścia w życie poszczególnych aktów nowelizujących (por. ust. 2 obwieszczenia Prezesa RM z dn. 14.08.2013 r.).

Maciej Ofierski