Strona główna Wskaźniki Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli

0

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych
obowiązujących od 01.09.2019 r.

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2782 zł

2862 zł

3250 zł

3817 zł

2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2466 zł

2509 zł

2832 zł

3324 zł

3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych; pozostałe wykształcenie

2450 zł

2466 zł

2486 zł

2905 zł