Wyścig wynagrodzeń z inflacją

0
Wyścig wynagrodzeń z inflacją

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w czerwcu 2021 r. wzrósł o ponad 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. To czwarty kolejny miesiąc poprawy wartości wskaźnika.

W równym stopniu rosło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw oraz wynagrodzenia. Niestety, równie szybko wzrastała inflacja, redukując realny wzrost wynagrodzeń z ponad 10% w skali roku do 4,8%, co i tak jest wzrostem znaczącym z punktu widzenia odczuć konsumentów, choć nie dotyczy on wszystkich i w równym stopniu.
Z punktu widzenia przyszłego rozwoju gospodarki, tak silny wzrost realnych wynagrodzeń, któremu nie towarzyszy wzrost wydajności pracy, powodować będzie wyścig pomiędzy cenami a płacami, co dodatkowo nakręci spiralę inflacyjną.

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 10 pracowników stopniowo odbudowują swój potencjał pracowniczy. Maj był pierwszym miesiącem, kiedy gospodarka funkcjonowała w miarę normalnie. I to był zapewne główny powód wyższego zatrudnienia. Ciągle jednak liczba tych pracowników sektora przedsiębiorstw jest niższa o ponad 100 tysięcy etatów w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii.

BIEC