Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2014 roku

Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2014 roku

0
Wysokość opłat za używanie odbiorników RTV w 2014 roku

Wraz z początkiem nowego roku wzrosły opłaty za używanie odbiorników RTV. Firmy i instytucje mają obowiązek zapłaty abonamentu za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

 

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty wnosi się za pomocą:

  • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
  • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.

Jak już wspomniano, przedsiębiorcy mają obowiązek uiszczania opłat za wszystkie posiadane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne, w tym również odbiorniki w samochodach służbowych.

Z kolei osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również:

  • podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  • sanatoria,
  • żłobki,
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,
  • publiczne i niepubliczne uczelnie, a także
  • domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Wysokość opłat określa z rozp. KRRiT z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2014 r. (Dz.U. z 2013 poz. 566). Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

Okres zapłaty

Wysokość opłaty

za używanie odbiornika radiofonicznego

za używanie odbiorników telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego

za jeden miesiąc

5,90 zł

19,30 zł

za dwa miesiące

11,45 zł

37,45 zł

za trzy miesiące

17,00 zł

55,60 zł

za sześć miesięcy

33,60 zł

110,00 zł

za rok

63,70 zł

208,45 zł

Źródło: www.krrit.gov.pl