Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców – jednolity tekst rozporządzenia

Wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców – jednolity tekst rozporządzenia

0
Wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców – jednolity tekst rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw z dnia 21.01.2015 r. pod pozycją 101 opublikowano obwieszczenie ministra pracy z dn. 12.12.2014 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r. poz. 32).

W jednolitym tekście wymienionego aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego wydanego przez MPiPS dnia 26.04.2013 r. (Dz.U. poz. 553). W jednolitym tekście pominięto zapis ujęty w § 2 rozp. zmieniającego, który wskazuje termin wejścia w życie noweli.
W załącznikach nr 1–9 do rozp. MPiPS z dn. 20.12.2012 r. określono wzory deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców z tytułu różnych zobowiązań wynikających z przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz regulacji prawa podatkowego.

Maciej Ofierski