Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Wzrośnie składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne

Wzrośnie składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne

0
Wzrośnie składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne

W związku z podwyżką minimalnej pensji od 1 stycznia 2014 r. wzrośnie wysokość składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

 

Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne. Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074) od nowego roku minimalna pensja będzie wynosić 1680 zł.

Przypomnijmy, zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej rolników, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, odpowiada dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób, stanowiąca 9 proc. kwoty 1680 zł najniższego wynagrodzenia za pracę w 2014 r., wyniesie 151 zł.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina na swojej stronie internetowej, że z dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin na złożenie przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach prowadzonej działalności i przewidywanego z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2014 roku.

Na podstawie złożonych w Kasie dokumentów ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne osób zobowiązanych do ich opłacania w 2014 r. z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

www.krus.gov.pl, oprac. B. Opar