Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Wzrost PKB w 2014 r. – wstępne szacunki GUS

Wzrost PKB w 2014 r. – wstępne szacunki GUS

0
Wzrost PKB w 2014 r. – wstępne szacunki GUS

Według wstępnych szacunków GUS Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2014 r. był wyższy o 3,3 proc. w porównaniu z 2013 r. (w cenach średniorocznych roku poprzedniego). Znacznie umocnił się pozytywny wpływ popytu krajowego na wzrost PKB przy ujemnym wpływie popytu zagranicznego.

 

Zgodnie z szacunkami GUS:

  • wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2014 r. wzrosła o 3,0% w porównaniu z 2013 r., wobec wzrostu o 1,8 % w 2013 r.
  • wartość dodana brutto w przemyśle w 2014 r. wzrosła o 3,6 % w porównaniu z 2013 r., wobec wzrostu o 4,9 % w 2013 r.
  • wartość dodana brutto w budownictwie w 2014 r. w porównaniu z rokiem wzrosła o 4,7%, wobec wzrostu o 1,0% w 2013 r.
  • wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3,4%, wobec spadku o 0,2% w 2013 r.
  • wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3,6%, wobec spadku o 0,1% w 2013 r.

W 2014 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,6% przy wzroście PKB o 3,3%. W 2013 r. popyt krajowy wzrósł o 0,2% przy wzroście PKB o 1,7%. Spożycie ogółem w 2014 r. przekroczyło poziom z 2013 r. o 3,0%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,0% (w 2013 r. odpowiednio wzrost: o 1,3 % oraz o 1,1 %). Akumulacja brutto w 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się realnie o 11,6%, w tym nakłady brutto na środki trwałe – wzrost o 9,4% (w 2013 r. zanotowano odpowiednio spadek o 3,7 %, oraz wzrost o 0,9%). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2014 r. wyniosła 19,6%, wobec 18,8% w 2013 r.

Zdecydowanie szybciej niż przed rokiem rosła konsumpcja indywidualna, podobnie jak nakłady brutto na środki trwałe. Eksperci Ministerstwa Gospodarki szacują, że wkład eksportu netto oraz popytu krajowego wyniósł odpowiednio -1,2pp oraz 4,5pp.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu gospodarki, „uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy wskazać na zrównoważony i szeroki charakter ożywienia gospodarczego. Wzrost odnotowały zarówno sektor przemysłowy, jak i budowlany, a także główne sekcje usług rynkowych”.

Zdaniem ekspertów MG dane pozwalają szacować wzrost gospodarczy w czwartym kwartale 2014 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego) na około 3,2 proc. W tym okresie wartość dodana w przemyśle rosła w tempie 4 proc., a w budownictwie 2,5 proc. Wartość dodana ogółem rosła zaś o około 2,8 proc.

„Trwały i zrównoważony wzrost polskiej gospodarki pozwala na optymistyczną ocenę jej najbliższych perspektyw. Przy braku znaczących zawirowań w otoczeniu polskiej gospodarki, powinna ona utrzymać tempo przekraczające 3 proc. w najbliższych kwartałach” – prognozują eksperci MG.

Źródło: www.mg.gov.pl, oprac. B. Opar