Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Z dniem 2 stycznia 2014 r. 1669 osób straci uprawnienia z KN

Z dniem 2 stycznia 2014 r. 1669 osób straci uprawnienia z KN

0
Z dniem 2 stycznia 2014 r. 1669 osób straci uprawnienia z KN

Chodzi o pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, którzy z dniem 2 stycznia 2014 r. staną się pracownikami samorządowymi. Zdaniem posłów PiS i SP zmiana ta narusza zasadę zachowania praw nabytych. 

 

Na wniosek grupy posłów PiS i SP odbyło się w czwartek (21 listopada br.) nadzwyczajne posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone sytuacji prawnej pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z dniem 2 stycznia 2014 r., na mocy przepisów zawartych w ustawie z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni w ww. placówkach (m.in. domach dziecka i pogotowiu opiekuńczym) przestaną podlegać Karcie nauczyciela i staną się pracownikami samorządowymi. Zdaniem posłów-wnioskodawców taki zapis krzywdzi nauczycieli, ponieważ zmienia podstawę zatrudnienia na ich niekorzyść oraz odbiera im prawa nabyte. W praktyce oznacza to utratę nabytych stopni awansu zawodowego oraz obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia o około 30%. 

Obecna na posiedzeniu podsekretarz stanu w MPiPS Elżbieta Seredyn przekonywała, że zmiana jest konieczna, by ujednolić sposób zatrudniania pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Chodzi o zniesienie swoistego dualizmu, będącego efektem zmian dokonanych w 2004  r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. wszyscy wychowawcy, psychologowie i pedagodzy zatrudnieni w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych podlegali przepisom KN. Z dniem 1 stycznia 2004 r. placówki te przeszły z systemu oświaty do systemu pomocy społecznej, a pracowników pedagogicznych w nich zatrudnionych wyłączono spod działania KN, ograniczając stosowanie tej ustawy wyłącznie do osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r. Taka sytuacja trwa do dziś. Z danych MEN wynika, że na dzień 30 września 2013 r. na podstawie KN w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych było 1669 osób. Wiceminister Seredyn poinformowała, że szczegółowe kwestie dotyczące wynagrodzenia tych osób po 1 stycznia 2014 r. będą leżały w gestii organów prowadzących, starostów i władz powiatowych, i dyrektorów poszczególnych placówek. 

Członkowie Komisji opowiedzieli się za pozostawieniem pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych w obszarze działania KN. Przyjęto dezyderat do Premiera RP, w którym Komisja postuluje pilne przygotowanie ustawowego rozwiązania, które nie pozbawi pracowników tych placówek, zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r., praw nabytych. 

Małgorzata Tabaszewska