Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – jednolity tekst ustawy

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – jednolity tekst ustawy

0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.01.2015 r. pod pozycją 111 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w załączniku do którego został zawarty nowy, urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592).

W jednolitym tekście, o którym wyżej mowa, uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 6 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2012 r. (Dz.U. poz. 908) do grudnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1877),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 08.01.2015 r.

Przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy o ZFŚS wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 13.01.2015 r. (są to regulacje przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie ustaw zmieniających).

Ustawa o ZFŚS określa zasady tworzenia przez pracodawców Funduszu oraz gospodarowania środkami zgromadzonymi w ramach tego Funduszu.
Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z tym że pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Ustawa o ZFŚS przewiduje jednocześnie – w odniesieniu do pracodawców spoza sfery budżetowej – szeroki wachlarz możliwości modyfikowania zasad funkcjonowania Funduszu, zakładający także dopuszczalność nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego.
Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 5 ustawy o ZFŚS.

Maciej Ofierski