Strona główna Porady ekspertów Prawo pracy Zmiana warunków umowy a konieczność sporządzenia aneksu

Zmiana warunków umowy a konieczność sporządzenia aneksu

0
Zmiana warunków umowy a konieczność sporządzenia aneksu

Pracownicy zmienia się wynagrodzenie w związku z tym, że przechodzi z 3/4 etatu na cały etat oraz podwyższono jej dodatki do wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji trzeba sporządzać aneks do umowy?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 października 2003 roku (sygn. I PK 512/02) zmiana warunków pracy w tym wynagrodzenia pracownika wymaga dla skuteczności także jego wyraźnej lub dorozumianej zgody. Wyrok jednak nie reguluje, czy każda zmiana warunków pracy i płacy musi zostać potwierdzona na piśmie, niezależnie od tego, czy jest to zmiana korzystna dla pracownika czy niekorzystna.

W praktyce zmiana warunków pracy powinna mieć formę pisemną jedynie w przypadku, gdy zmiana warunków pracy i płacy wiąże się z pogorszeniem dla pracownika warunków umowy. W przypadku, gdy warunki są dla pracownika korzystniejsze, jak na przykład podwyżka wynagrodzenia, zwykle przyjmuje się domniemaną zgodę pracownika.

Jednak art. 29 Kodeksu pracy mówi, że umowa o pracę musi określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Oznacza to, że w szczególności powinno się w umowie umieścić informacje o wynagrodzeniu za pracę, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, a sama umowa o pracę powinna być stwierdzona pismem.

W związku z powyższymi argumentami najlepiej podpisać aneks do umowy o pracę, informujący o korzystnej zmianie warunków pracy.

gr.