Strona główna Aktualności prawa pracy ZUS Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – jednolita wersja ustawy

Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – jednolita wersja ustawy

0
Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – jednolita wersja ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 10.03.2015 r. pod pozycją 330 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, w załączniku do którego został zawarty nowy urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2013 r. poz. 666).

W nowym jednolitym tekście ustawy z dn. 10.12.1993 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 5 nowelizacji uchwalonych w okresie od października 2013 r. (Dz.U. poz. 1355) do kwietnia 2014 r. (Dz.U. poz. 696),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 10.02.2015 r.

Jednolity tekst ustawy z dn. 10.12.1993 r. nie obejmuje przepisów wyszczególnionych w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 20.02.2015 r. (są to przede wszystkim regulacje tymczasowe oraz dotyczące innych ustaw).

Ustawa z dn. 10.12.1993 r. określa uprawnienia emerytalne żołnierzy zawodowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz członków ich rodzin – w razie śmierci żywiciela.
W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w omawianej ustawie:

  • świadczenia pieniężne – emerytura wojskowa, wojskowa renta inwalidzka, wojskowa renta rodzinna, dodatki do emerytury lub renty, zasiłek pogrzebowy,
  • inne świadczenia i uprawnienia – świadczenia lecznicze i socjalne oraz prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.

Maciej Ofierski