Strona główna Aktualności prawa pracy BHP - nowości Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach – jednolity tekst ustawy

Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach – jednolity tekst ustawy

0
Zaopatrzenie z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dn. 27.06.2013 r. pod pozycją 737 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 05.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób powstałych w szczególnych okolicznościach, w załączniku do którego został zawarty oficjalnie ujednolicony tekst ustawy z dn. 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674).

Jednolity tekst ustawy z dn. 30.10.2002 r. obejmuje zmiany wynikające:

  • z 10 nowelizacji uchwalonych w okresie od kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 760) do kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654), 
  • z przepisów ogłoszonych przed dniem 20.03.2013 r.

W ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 05.04.2013 r. ujęto przepisy pominięte w jednolitym tekście ustawy z dn. 30.10.2002 r. (są to m.in. regulacje przejściowe oraz unormowania odnoszące się do odrębnych aktów prawnych).
Ustawa z dn. 30.10.2002 r. określa przypadki, w których osoby wykonujące swe obowiązki lub pełniące służbę stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach. W razie zaistnienia zdarzeń wskazanych w art. 2 ust. 1 powołanej ustawy poszkodowanym przysługują określone świadczenia, takie jak m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie, świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Maciej Ofierski