Zasady zatrudniania cudzoziemców

436

Kwestie dotyczące podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP regulują postanowienia rozdz. 16, zawarte w przepisach art. 87–88m i 90–90a ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, oraz regulacje zawarte w przepisach wykonawczych wydanych na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułAktualizacja składki zdrowotnej w programie PŁATNIK
Następny artykułMRPiPS podsumowuje urlopy rodzicielskie