Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – MPiPS przygotowało projekt ustawy

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – MPiPS przygotowało projekt ustawy

0
Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych – MPiPS przygotowało projekt ustawy

Do konsultacji międzyresortowych i partnerów społecznych przekazany został projekt ustawy przyznającej zasiłki dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r.

 

Projekt zakłada, że jeśli w tym czasie opiekun spełniał warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r., będzie mógł otrzymać wypłatę zaległego świadczenia. Jego wysokość wyniesie 520 zł.

Jak informuje MPiPS, zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.

Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca 2013 r., organ, który wypłacał świadczenia, poinformuje osoby, którym to prawo wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku oraz o warunkach jego uzyskania. Będzie na to miał 14 dni od momentu wejścia w życie ustawy.

Z kolei na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.

Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą również podlegali  ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Źródło: www.mpips.gov.pl