Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

586

  Formularz jest zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia pracodawcy wykonującego, zgodnie z art. 23711 § 1 k.p., zadania służby BHP oraz szkolenia okresowego pracownika. Zaświadczenie wydaje organizator szkolenia, czyli odpowiednio pracodawca lub jednostka prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych uczestnika szkolenia….

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
Następny artykułRegulamin wynagradzania