Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – jednolity tekst ustawy

Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – jednolity tekst ustawy

0
Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 22.08.2014 r. pod pozycją 1116 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 14.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, w załączniku do którego zawarty został oficjalnie ujednolicony tekst ustawy z dn. 28.08.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 6 nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) do lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 202),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 10.07.2014 r.

Unormowania pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy (przepisy przejściowe oraz dotyczące odrębnych aktów prawnych) wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 14.07.2014 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności – zatrudnianie osób, o których mowa w tytule ustawy odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dn. 06.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.).
W celu tworzenia warunków do zatrudniania osób pozbawionych wolności oraz prowadzenia działalności gospodarczej mogą być powołane przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy, które funkcjonują jako:

  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • spółki akcyjna lub spółki z o.o., w których Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna ma więcej niż 50% udziałów albo akcji,
  • instytucje gospodarki budżetowej.

Osoby pozbawione wolności stanowić powinny co najmniej 20% ogółu zatrudnionych w przywięziennym zakładzie pracy.

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności określa ponadto zasady tworzenia Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Maciej Ofierski