Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

Zawieszenie renty socjalnej – od grudnia wyższy limit przychodu

0

Z początkiem grudnia zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1300) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

W III kwartale 2021 r. wspomniane wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 5657,30 i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 152,78 zł. W związku z tym w okresie od 01.12.2021 r. do 28.02.2022 r. kwota przychodu powodująca zawieszenie renty socjalnej wynosi 3960,20 zł.

B.O.