Strona główna ZUS Emerytury i renty Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

0
Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

W IV kwartale 2019 r. wspomniane wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 5198,58 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale o 266,99 zł. W związku z tym w okresie od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. kwota przychodu powodująca zawieszenie renty socjalnej wynosi 3639,10 zł.

oprac. BO