Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty

Zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty

0

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie korzystne zmiany w VAT dla firm importujących przez polskie porty morskie. Dzięki nim podatnicy VAT posiadający status tzw. przedsiębiorców upoważnionych (Authorised Economic Operator – AEO) są uprawnieni do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej VAT-7.

 

Przedsiębiorcy posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego uzyskali możliwość wydłużenia terminu na rozliczenie VAT w imporcie. Nowe rozwiązanie polega na odejściu od terminu płatności podatku VAT od towarów importowanych w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych na rzecz rozliczenia wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT.

Omawiane regulacje mają przyczynić się do zmniejszenia uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty. Od 1 stycznia czynności urzędowe niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu nie mogą trwać dłużej niż 24 godziny od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach procedura może zostać przedłużona do 48 godzin. Rozwiązanie to skróci czas kontroli i w konsekwencji przyspieszy obrót towarem przez przedsiębiorcę.

Pakiet portowy, zawarty w czwartej transzy ustawy deregulacyjnej uchwalonej 7 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662), ma służyć poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym portów i otoczenia portowego oraz przedsiębiorców. Zmiany wpłyną również na rozwój nadmorskich regionów Polski.

Według szacunków MG wprowadzone regulacje przyniosą dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości ok. 60 mln zł z tytułu cła i podatku dochodowego wynikającego ze wzrostu zatrudnienia w spółkach portowych i otoczenia portowego oraz 170 dodatkowych miejsc pracy. Mogą mieć również istotny wpływ na ważne decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw w gospodarce. Dotyczy to w szczególności firm z branży logistycznej oraz transportowej.

Źródło: www.mg.gov.pl