Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd ZNP chce wyjaśnień ws. wstrzymania naboru do kolegiów nauczycielskich

ZNP chce wyjaśnień ws. wstrzymania naboru do kolegiów nauczycielskich

0
ZNP chce wyjaśnień ws. wstrzymania naboru do kolegiów nauczycielskich

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do resortu edukacji o podanie podstawy prawnej wstrzymania naboru do kolegiów nauczycielskich. ZNP ostrzega, że takie działanie może prowadzić do bezprawnego rozwiązania umów z nauczycielami.

 

Zdaniem Związku wstrzymanie rekrutacji do kolegiów nauczycielskich bez uprzedniego wszczęcia procedury zmierzającej do likwidacji tych zakładów narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. § 22 rozp. MEN z dn. 12.08.1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. Z informacji, które ZNP uzyskał od ministerstwa, wynika, że wciąż funkcjonuje 27 publicznych kolegiów, w stosunku do których organy prowadzące nie uruchomiły procedury likwidacyjnej. Mimo to część tych kolegiów nie prowadzi już rekrutacji na rok szkolny 2013/2014. W liście skierowanym do minister Krystyny Szumilas ZNP żąda podania podstawy prawnej takiej decyzji. Ostrzega też, że może to „skutkować bezprawnym rozwiązaniem umów o pracę z nauczycielami, powodując jednocześnie koszty nieplanowanych odpraw i odszkodowań w budżetach samorządów”.

Planowana likwidacja kolegiów nauczycielskich poróżniła MEN i związkowców. Resort stoi na stanowisku, że kształcenie nauczycieli powinno odbywać się wyłącznie w szkołach wyższych. Argumentuje, że tak jest w większości krajów UE. ZNP chce utrzymania kolegiów nauczycielskich, gdyż uważa, że wybór co do ścieżki kształcenia należy pozostawić kandydatom. „System kształcenia w kolegiach (w sposób naturalny) powinien być weryfikowany stopniem zainteresowania kandydatów, a następnie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” – podkreśla.

Małgorzata Tabaszewska