Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele ZNP: subwencja powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela

ZNP: subwencja powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela

0
ZNP: subwencja powinna być naliczana nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaniepokojony kolejną falą zwolnień w oświacie wystosował list otwarty do premiera z prośbą o podjęcie przez rząd pilnych działań mających na celu zahamowanie masowej redukcji etatów nauczycielskich.

 

W opinii ZNP rząd powinien stworzyć rozwiązania prawne umożliwiające zatrzymanie w zawodzie wysoko kwalifikowanej kadry nauczycielskiej oraz wykorzystanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w pełniejszym niż obecnie zakresie. „Kwalifikacje zawodowe nauczycieli, ich predyspozycje i kompetencje powinny być wykorzystane w kompleksowym programie wsparcia dla rodzin jako element prorodzinnej polityki państwa” – czytamy w liście do premiera.

Racjonalna polityka kadrowa w oświacie może – zdaniem Związku – prowadzić do wyrównania różnic społecznych oraz wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów polskich szkół. „Odpowiednie zagospodarowanie zasobów ludzkich, efektywny system kształcenia nauczycieli, tworzenie warunków do zindywidualizowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej dostosowanej do potrzeb ucznia, czy też ograniczenie liczebności klas” – to działania, które mogą poprawić kondycję polskiej oświaty.

W liście do szefa rządu ZNP zwraca także uwagę na pogłębiające się niedofinansowanie szkolnictwa i postuluje podjęcie dyskusji na temat zmiany systemu finansowania zadań edukacyjnych. Jednym z pomysłów Związku jest naliczanie subwencji udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego nie tylko na ucznia, ale również na nauczyciela.

B. Opar
Źródło:  www.znp.edu.pl