Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie ZUS: informacja o stanie konta ubezpieczonego bardziej przejrzysta

ZUS: informacja o stanie konta ubezpieczonego bardziej przejrzysta

0
ZUS: informacja o stanie konta ubezpieczonego bardziej przejrzysta

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę Informacji o stanie konta ubezpieczonego  łącznie za lata 2011 i 2012 do ok. 19 milionów Polaków. Dla osiągnięcia lepszej czytelności dokument ma zmienioną szatę graficzną oraz dołączoną wkładkę edukacyjną informującą o najważniejszych elementach obecnego systemu emerytalnego.

Informacja o stanie konta zawiera dane o wysokości:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012),
  • składek zaewidencjonowanych na subkoncie,
  • zwaloryzowanych składek na subkoncie,
  • hipotetycznej emerytury,
  • składek na OFE.

Zarówno Informacja, jak i dołączona wkładka edukacyjna oraz koperta zostały zaprojektowane na nowo. – Zależało nam na prostocie i przejrzystości dokumentu.

W Informacji znalazła się wzmianka, że wszystkie zawarte w niej dane są dostępne on-line na Platformie Usług Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd, o czym przypomina ZUS, jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.

Źródło: www.zus.pl