Strona główna Porady ekspertów Działalność gospodarcza ZUS: pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do projektów BHP

ZUS: pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do projektów BHP

0
ZUS: pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie do projektów BHP

Do 30 czerwca trwa konkurs ogłoszony przez ZUS dotyczący dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZUS wybierze w konkursie projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Regulamin i zasady konkursu ZUS zamieścił na swojej stronie internetowej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia 2021 r.