Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie ZUS udostępnił nową wersję PŁATNIKA

ZUS udostępnił nową wersję PŁATNIKA

0
ZUS udostępnił nową wersję PŁATNIKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 28.11.2013 r. udostępnia nową wersję programu PŁATNIK − 9.01.001.Wraz z oprogramowaniem klienci ZUS otrzymają do dyspozycji szkolenie elektroniczne oraz poradnik „Zmiany w programie PŁATNIK, które będą wsparciem przy uruchamianiu nowego oprogramowania.

 

W oprogramowaniu będzie udostępniona funkcjonalność związana wyłącznie z:

  • przygotowywaniem dokumentów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2013, poz. 1101), o którym pisaliśmy w artykule: Od 1 listopada nowe wzory formularzy ZUS (za wyjątkiem Informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej),
  • stosowaniem nowych kodów wprowadzonych powołanym wyżej rozporządzeniem,
  • weryfikacją i aktualizacją komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe),
  • mechanizmami wysyłki dokumentów.

Jak informuje ZUS, funkcjonalności związane z weryfikacją prawidłowości wypełnienia dokumentów w oparciu o dane zaewidencjonowane w ZUS będą udostępniane sukcesywnie w 2014 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą przekazywane przez Zakład na bieżąco.

Program PŁATNIK zostanie udostępniony za pośrednictwem:

Źródło: www.zus.pl