Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie ZUS za oskładkowaniem wszystkich umów zlecenia

ZUS za oskładkowaniem wszystkich umów zlecenia

0
ZUS za oskładkowaniem wszystkich umów zlecenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie wyjaśnienie w sprawie oskładkowania umów zlecenia. Komunikat pojawił się w związku z artykułem opublikowanym w „Pulsie Biznesu” sugerującym, że prezes ZUS jest przeciwny oskładkowaniu tych umów.

Jak czytamy w wyjaśnieniu, „uwagi zgłoszone przez ZUS do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych korespondują z koncepcją oskładkowania wszystkich umów-zleceń. Wszystkich, czyli inaczej niż teraz się planuje – bez względu na osiągnięcie pułapu przychodu w wysokości minimalnego wynagrodzenia (ale z drugiej strony  przy zachowaniu górnej granicy trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, powyżej  którego składki nie są odprowadzane)”.

W opinii ZUS oskładkowanie wszystkich umów-zlecenia byłoby korzystne zarówno dla zleceniobiorców gromadzących środki na przyszłą emeryturę, jak i dla zarządzanego przez ZUS Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który byłby w ten sposób zasilany dodatkowymi wpływami ze składek.

ZUS uważa, że takie rozwiązanie uprościłoby relacje między ubezpieczonym a płatnikiem (zleceniobiorcą i zleceniodawcą), bo wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne, w których za np. błędne zsumowanie podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi płatnik. To własnie ten aspekt został poruszony w artykule w „Pulsie Biznesu” – wyjaśnia ZUS i dodaje: „szkoda, że przy okazji autor artykułu zasugerował, że Prezes ZUS może mieć dokładnie odwrotne do rzeczywistych intencje co do oskładkowania umów-zleceń”.

Źródło: www.zus.pl, oprac. B. Opar