Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zwolnienie z obowiązku wpłat na FGŚP po nowelizacji k.p.

Zwolnienie z obowiązku wpłat na FGŚP po nowelizacji k.p.

0
Zwolnienie z obowiązku wpłat na FGŚP po nowelizacji k.p.

W ramach nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675) dokonano zmiany w art. 9a ustawy z dn. 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), który określa zasady zwolnienia od obowiązku wpłacania składek na FGŚP.

 

Zmiana brzmienia art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych ma na celu aktualizację katalogu urlopów wymienionych w tym przepisie, poprzez uwzględnienie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z obecną treścią art. 9a wymienionej ustawy, pracodawca, o którym mowa w art. 9 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (czyli pracodawca obowiązany do opłacania składki na FGŚP), nie opłaca składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy z wymienionych powyżej urlopów.
Oznacza to, że mechanizm zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FGŚP nie uległ zmianie, poszerzono natomiast krąg osób, które po wykorzystaniu danego urlopu i powrocie do pracy nie powodują powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do wpłat na Fundusz (przez okres 36 miesięcy od ponownego podjęcia pracy).

Podstawą zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych jest art. 20 nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r., która weszła w życie z dniem 17.06.2013 r.

Maciej Ofierski