Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – jednolite przepisy

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – jednolite przepisy

0
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 20.01.2015 r. pod pozycją 93 opublikowano obwieszczenie szefa resortu pracy z dn. 12.12.2014 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. Nr 62, poz. 317).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wprowadzone za pośrednictwem:

  • rozp. nowelizującego MPiPS z dn. 03.12.2013 r. (Dz.U. poz. 1542),
  • rozp. nowelizującego MPiPS z dn. 17.06.2014 r. (Dz.U. poz. 824).

W jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r. pominięto przepisy określające terminy wejścia w życie wskazanych uprzednio zmian (zob. ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 12.12.2014 r.).

Rozp. MPiPS z dn. 11.03.2011 r. określa:

  • tryb postępowania w sprawach dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • wzór wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, oznaczony symbolem Wn-W (załącznik do omawianego rozp.),
  • sposoby i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w ramach refundacji, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Maciej Ofierski